Cílem činnosti IZPE je přispět k rozvoji poznání v oblastech péče o zdraví a zdravotnických služeb v ČR a zahraničí (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků). IZPE je institucionalizovaným výzkumným pracovištěm v oblasti sociálního lékařství s využitím multidisciplionárního přístupu tohoto oboru (medicína, veřejné zdravotnictví, podpora zdraví, sociologie, sociologie medicíny, psychologie zdraví, ekonomie, veřejná ekonomika, ekonomika zdraví, právo, správní právo, veřejná správa, veřejná politika, sociální politika, politologie, epidemiologie, statistika, informatika, řízení, řízení a správa ve zdravotnictví, řízení lidských zdrojů). IZPE spolupracuje s katedrami sociálního lékařství a veřejného zdraví na lékařských fakultách a výsledky práce diskutuje v rámci Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, která je samostatnou součástí České lékařské společnosti J.E.Purkyně. IZPE zajišťuje rozvoj technické a informační infrastruktury, ve spolupráci s vysokými školami, podmínky pro výchovu mladých vědeckých pracovníků, rozvoj aplikace výzkumných metod a teoretických poznatků. Výsledky činnosti IZPE přispívají k rozvoji poznání v oblasti tvorby a realizace zdravotní politiky na centrální, regionální a lokální úrovni (zákon č. 2/1969 Sb., § 22, zákon č. 20/1966 Sb., § 69 a § 70). Podílí se také na popularizaci výsledků pro širší veřejnost, v rámci výuky, souhrnů poznatků z významných zahraničních publikací, souhrnů vlastních výsledků. IZPE řeší výzkumná a analytická témata v rámci dlouhodobě zaměřených výzkumných záměrů, účelových grantů a krátkodobých analýz. IZPE spolupracuje na některých úkolech s mezinárodními organizacemi a s výzkumnými pracovníky v jiných státech. IZPE tak přispívá k potřebné výměně poznatků na mezinárodní úrovni a současně zajišťuje rozvoj domácího poznání cestou mezinárodního srovnávacího výzkumu a analýz. IZPE navázal koncem roku 2000 na činnost Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví, který působil v ČR v letech 1952 – 1992 a představoval důležitou formu základního a aplikovaného výzkumu v oblasti sociálního lékařství a organizace zdravotnických služeb.

Comments

(0 Comments)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *